1 de març 2011

VI JORNADES DEL PARC NATURAL DE MONTSANT. La pastura a la muntanya mediterrània.

Del 30 de març a l'1 d'abril tindran lloc les VI Jornades del Parc Natural de Montsant, que aquest 2011 estan dedicades a La pastura a la muntanya mediterrània: gestió i patrimoni. Us transcrivim a continuació la presentació de les Jornades feta per l'equip del Parc Natural, us podeu descarregar el tríptic amb el programa complet aquí.

L’activitat de pastura ha estat un dels aprofitaments tradicionals en el nostre país. El cert però és que el sector ramader extensiu passa un moment crític pel que fa a la seva continuïtat. És una evidència que cada cop hi ha menys pastors i menys ramats, sobretot a la muntanya mediterrània. Paral•lelament, dins les mesures agroambientals en el marc dels programes de desenvolupament rural a Europa i a Catalunya, s’apunta el paper estratègic que pot jugar la ramaderia extensiva i la pastura de sotabosc en la conservació d’alguns ecosistemes.

Quan aquesta activitat passa dins un espai natural protegit ubicat en una zona rural com és Montsant planteja qüestions de reflexió per les singularitats de la muntanya mediterrània, alhora que és una oportunitat que cal valorar dins les línies d’actuació de l’ens que custodia aquest espai protegit.


En la declaració del Parc Natural de Montsant (2002) es defineix “l’objectiu de protegir els seus valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals tot respectant el desenvolupament sostenible dels seus aprofitaments.” El pastoreig i la transhumància ha estat una de activitats practicada a la serra de Montsant des de temps prehistòrics fins avui en dia i que ha deixat un ric patrimoni cultural associat. Des de l’existència del Parc, la gestió de la pastura ha estat una línia de gestió que s’ha treballat des de l’elaboració d’estudis fins accions de conservació concretes, però ens queda molt camí per definir.


Entendre la ramaderia extensiva com a garantia de l’obtenció d’un producte de qualitat a partir d’exercir un aprofitament sostenible del medi és garantia d’un “territori viu”, que fixa les persones al seu territori i les fa agents actius de la conservació del medi. Sembla ser però, que viure del producte del seu treball afronta moltes dificultats davant el context econòmic i social actual. Considerar-la únicament com una eina de gestió ens pot portar a caure en el perill de crear un “territori mantingut”, que no connecti amb la realitat del territori.


El Parc Natural de Montsant organitza aquestes jornades a partir doncs de tota aquesta complexitat d’aspectes que es relacionen amb la pastura. La voluntat és recollir aportacions teòriques i experiències pràctiques que puguin acabar definint línies de treball concretes. Les jornades, per tant, pretenen els següents objectius:


1. Aprofundir en el coneixement de la relació entre la pastura i l’ecosistema de muntanya mediterrània.

2. Conèixer com la pastura es pot desenvolupar en un espai natural protegit. Incidir en quins són els beneficis cara la conservació i les accions que es poden dur a terme des d’un equip tècnic de gestió del Parc Natural.
2. Aprofundir en aquells aspectes que poden potenciar la viabilitat econòmica i social de la ramaderia en l’actualitat a partir de compartir la realitat del sector a Montsant i conèixer persones i experiències d’altres zones geogràfiques que d’una manera o altra puguin tindre paral•lelismes amb un territori com Montsant. Valorització patrimonial de l’activitat.

Amb tots els documents que es generin per les jornades es vol editar un quadern de treball de l’equip de gestió.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada